Protocol partits a casa temporada 2020-2021

Pel present document els notifiquem les indicacions del Ajuntament de Sant Celoni referent a la utilització de les instal·lacions esportives durant el partits celebrats a casa de la competició de la present temporada.

Aquests protocol està subjecte a variació segons progressi la situació generada pel COVID-19.

Mesures preventives i organitzatives 

 • La instal·lació esportiva només estarà disponible per a partits oficials a porta tancada, no hi podran accedir acompanyants.
 • L’entrada es farà per la porta d’emergència que dona accés directe a la pista i a sortida es farà per la porta d’emergència petita. Com s’ha realitzat en els entrenaments.
 • Els partits es faran en grups per espai esportiu assignat amb la presència dels entrenadors i la junta que seran els interlocutors amb el responsable de l’equipament.
 • Es limitarà els espais de circulació interior amb tanques i cintes de senyalització per tal que els usuaris vagin directes de la porta d’entrada a la pista.
 • Cal respectar la senyalització de tanques i no accedir en espais no autoritzats.
 • Els esportistes podran accedir a la pista quan estigui lliure i hauran de deixar els estris personals en un lloc que estarà degudament senyalitzat, tot mantenint la distància preventiva entre els objectes de cada usuari. No es podrà accedir ni als vestidors ni als espais comuns.
 • Els espais estaran dividits per les cortines divisòries, fet que permetrà complir amb els fluxes de circulació sense que s’interfereixi amb els partits en joc.
 • Per tal de garantir l’entrada esglaonada, els equips que entrenin a partir de la segona franja i per no coincidir dins de la pista amb els equips anteriors, accediran a la zona de la grada assignada i no ocuparà el camp de joc fins que la pista quedi lliure.
 • Cada grup anirà acompanyat per una/dues persones responsables que seran els entrenadors corresponents; aquests es responsabilitzaran que el grup segueixi les mesures preventives establertes i del control/llistat dels esportistes assistents.
 • És obligatori l’ús de la mascareta des que s’entra a l’equipament i fins que es surt i només es podrà prescindir quan es faci pràctica esportiva.
 • Serà obligatori el rentat de mans a l’entrada i sortida de la instal·lació.
 • Cada participant haurà de portar la seva pròpia beguda per hidratar-se i només podrà ser utilitzada de manera particular.
 • Hi haurà un WC obert, degudament senyalitzat. Cal accedir-hi individualment i amb mascareta.
 • No es podran utilitzar els vestidors.
 • Cal comunicar a la junta qualsevol incidència vinculada amb aquest protocol per tal que es pugui ajustar o variar. En el cas d’incompliment reiterat l’Ajuntament pot reduir el nombre de competicions o suprimir-les.

IMPORTANT: Algú de la junta serà present en tot moment durant la jornada competitiva

A mida que tinguem més informació us mantindrem informats.

Si necessiteu més informació no dubteu en contactar amb qualsevol dels membre de la junta.